ทำความรู้จักเกี่ยวกับไม้สักสักนิด

ทำความเข้าใจกับไม้สัก สักเป็นชื่อพรรณไม้ขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน  โดยมีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Teak  ปรากฏพบในแถบตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ โดยประเทศที่ค้นพบอยู่ในบริเวณ อินเดีย

Read More