About Us

exotic wood group การรวมกลุ่มงานช่างไม้ที่มากคุณภาพรวมถึงงานดีไซด์ที่ตอบทุกโจทย์ของความต้องการ โดยที่ยึดแนวคิดเพื่อให้เป็น natural wood ที่แสดงให้เห็นเนื้อจริงของไม้ และ ลายไม้ ที่บ่งบอกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน ด้วยความใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดของการทำงาน